Krohvimistööd

Peamiselt paigaldame tasandus-, graniit- ja antiik krohvisegusi. Vanade hoonete juures paigaldame ka lubjakrohvi- ja müürisegusi.